Κάνεις test ride σε Harley Davidson και κερδίζεις μία… Harley-Davidson – Zougla

2 March 2016 | 7:42 pm

‚);

if ($(this).hasClass(‚AKAMAIMedia‘)) {
if ($(this).data(‚mediatype‘) == ‚audio‘) {
EmbedAkamaiAudio(positionId, $(this).data(‚url‘));
} else {
EmbedAkamaiVideo(positionId, $(this).data(‚url‘), ‚100%‘, ‚350‘, {
src: videoUrl,
autostart: ‚false‘,
themeColor: ‚003300‘,
mode: ’sidebyside‘,
scaleMode: ‚fit‘,
frameColor: ‚000000‘,
fontColor: ’66ff00′,
plugins: ‚http://www.vidata.gr/files/plugins/ovp/v2.1.5/r5/vidads.swf‘,
vidads_url: GetVidAdsZone(m_Options.CMSPage, m_Options.CategoryID)
});
}
} else if ($(this).hasClass(‚ZouglaMedia‘)) {
$(‚#‘ + positionId).width(580).height(350);

flowplayer(positionId, „/_js/flowplayer/flowplayer.commercial-3.2.11.swf“, {
key: ‚#$8a7d9f58421019cf37f‘,
clip: {
url: $(this).data(‚url‘),
autoPlay: false,
scaling: ‚fit‘
}
}).ipad();
} else if ($(this).hasClass(‚KalturaMedia‘)) {
if ($(this).data(‚mediatype‘) == ‚audio‘) {
EmbedKalturaAudio(positionId, $(this).data(‚mediacode‘), ‚100%‘, ‚110px‘, false);
} else {
EmbedKalturaVideoResponsive(positionId, $(this).data(‚mediacode‘), ’16by9′, false);
}
} else if ($(this).hasClass(‚YouTubeMedia‘)) {
EmbedYouTubeVideo(positionId, $(this).data(‚mediacode‘), ‚100%‘, ‚390‘, false);
}
});
};

function ShowLiveVideoPlayer() {
var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();

var streams = [{
apple: ‚http://zouglahd-f.akamaihd.net/i/zougla_1@56341/master.m3u8‘,
flash: ‚http://zouglahd-f.akamaihd.net/z/zougla_1@56341/manifest.f4m‘
}];

$(‚.live-player-container‘).each(function () {
if (ua.match(/iphone/i) || ua.match(/ipod/i) || ua.match(/ipad/i) || ua.match(/android/i) || ua.match(/viera/i) || ua.match(/smart-tv/i) || ua.match(/lg browser/i)) {
$(this).empty().append(‚

‚);
} else if (ua.match(/Windows Phone/i) || ua.match(/WPDesktop/i)) {
$(this).empty().append(‚

‚);
} else {
flowplayer(this,…

Weiterlesen

Westbikers.de stellt über eine RSS- bwz. Feedschnittstelle einen Auszug der jeweiligen Webseiten dar.
Für das Urheberrecht, also den Inhalt, Videos und Bilder sind die Betreiber der jeweiligen Seiten verantwortlich

Seite generiert in 1,603 Sekunden